Verižne kompenzacije

S pomočjo verižnih kompenzacij unovčujemo vaše terjatve. Preko terjatev vašega dolžnika z vključitvijo naše družbe sklenemo krog, da se verižna kompenzacija zaključi. Pogoj za izvedbo verižne kompenzacije je soglasje/potrditev vseh udeležencev verižne kompenzacije. Poleg zapadlih terjatev, se ob soglasju udeleženca lahko kompenzirajo tudi nezapadle terjatve, s čimer le ta poravna svojo obveznost pred zapadlostjo.

Odkup terjatev

Z odkupom terjatev Vam zagotovimo likvidna sredstva. Odkupujemo zapadle in nezapadle terjatve. Sredstva zagotovimo ob podpisu pogodbe oziroma po potrditvi vašega kupca, da je seznanjen z odkupom terjatev.