V družbi CENTPRO d.o.o. s pomočjo verižnih kompenzacij unovčujemo vaše terjatve. Preko terjatev vašega dolžnika z vključitvijo naše družbe sklenemo krog, da se verižna kompenzacija zaključi. Pogoj za izvedbo verižne kompenzacije je soglasje/potrditev vseh udeležencev verižne kompenzacije. Poleg zapadlih terjatev, se ob soglasju udeleženca lahko kompenzirajo tudi nezapadle terjatve, s čimer le ta poravna svojo obveznost pred zapadlostjo.

V verižno kompenzacijo se lahko vključite le z namenom poravnave svojih obveznosti s svojimi terjatvami. Brez stroškov.

Z verižno kompenzacijo lahko poravnate svojo obveznost in pri tem prihranite. Kako? Pokličete nas.

Svoje terjatve ali obveznosti lahko ugodno zaprete skupaj z nami s prijavo v večstranski pobot.