Svoje terjatve ali obveznosti lahko ugodno zaprete skupaj z nami s prijavo v večstranski pobot., ki ga izvajata AJPES (Agencija za javno pravne evidence in storitve) ter preko sistema E.KOMPENZACIJE (E.KOMPENZACIJE D.O.O.). Družbi izvajata večstranski pobot enkrat mesečno in v obeh pobotih sodeluje večje število gospodarskih subjektov, ki v sistem prijavljajo svoje obveznosti do dobaviteljev. V kolikor bi želeli unovčiti terjatev oz. poravnati obveznosti preko podjetja CENTPRO D.O.O., pokličite še danes.