V družbi CENTPRO d.o.o. vam z odkupom terjatev zagotovimo likvidna sredstva. Odkupujemo zapadle in nezapadle terjatve. Sredstva zagotovimo ob podpisu pogodbe oziroma po potrditvi vašega kupca, da je seznanjen z odkupom terjatev.